Untitled Document

BİLİMSEL PROGRAM

 • » 7 Mart 2019, Perşembe (1. Gün)
  17:30 - 17:35 AÇILIŞ
  Ahmet Kaya
  17:35 - 18:15 PROF. DR. ÜSTÜN KORUGAN ANMA KONFERANSI
  Oturum Başkanı: Ahmet Kaya
    “Toplumsal hiperfajik kriz” nasıl düzeltilmeli?
  Selçuk Dağdelen
  18:15 - 18:30 POMPA KULLANIMININ GLİSEMİK KONTROL ÜZERİNDEKİ ÖNEMİ
  Oturum Başkanı: Ahmet Kaya
    Konuşmacı: Abdurrahman Çömlekçi
  18:30 - 18:55 TARTIŞMALI VAKALAR OTURUMU - 1
  Oturum Başkanları: Abdurrahman Çömlekçi, Kubilay Karşıdağ
    Vaka 1 ve 2
  Mustafa Kulaksızoğlu
    Tartışmacılar:
  Hacer Baltaoğlu
  Serhat Sayın
  Mustafa Çakırca
  Murat Akbaş
  Murat Güllü
  Kazım Öztürk
  Umut Eraslan
  Yasin Kılınç
  Günay Hilaloğulları

  Alev Çam Mahşer
  Mehmet Poyrazer
  Uğur Yalınbaş
  Filiz Kaynak
  Can Hüzmeli
  Vedia Gül Değirmenci
  Ümran Çağlar
  Yılmaz Canım
  İsmail Güler

  18:55 - 19:55 SÖZLÜ SUNUM OTURUMU - 1
  Oturum Başkanları: Selçuk Dağdelen, Ayşe Sertkaya
  18:55 - 19:05 SS-01: Tip 2 diyabetli hastalarda yeni uzun etkili insülin analoglarının etkinliği

  Tuba Taslamacıoğlu Duman
  19:05 - 19:15 SS-02: Serum ürik asit düzeyi tip 2 diyabet ve diyabet regülasyonu ile ilişkisi

  Burçin Meryem Atak
  19:15 - 19:25 SS-03: İnsülin tedavisi altındaki kontrolsüz tip 2 diabetes mellitus hastalarında eksenatid bazlı tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi

  Cem Onur Kıraç
  19:25 - 19:35 SS-04: Diyabetik nefropatide evrelerine göre platelet lenfosit ve nötrofil lenfosit oranları

  Yasemin Coşkun Yavuz
  19:35 - 19:45 SS-05: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklarda obezite yaygınlığı ve risk faktörleri

  Fatih Hilmi Çetin
  19:45 Akşam yemeği
 • » 8 Mart 2019, Cuma (2. Gün)
  08:30 - 09:00 AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMU
  Oturum Başkanı: Nevin Dinççağ
    Akılcı ilaç kullanımı
  Murat Yılmaz
  09:00 - 10:30 TİP 2 DİYABET PANELİ
  Oturum Başkanları: İbrahim Şahin, Baki Kumbasar
  09:00 - 09:25 Oral Antidiyabetiklerin kardiyovasküler güvenirliliği
  Melek Eda Ertörer
  09:25 - 09:50 Tip 2 diyabette insülin ne zaman, nasıl başlanmalı?
  Tamer Tetiker
  09:50 - 10:15 HbA1c ölçüm metodları, ölçümdeki güçlük ve tuzaklar
  Sevsen Kulaksızoğlu
  10:15 - 10:30 Tartışma
  10:30 - 11:00 Kahve Molası
  11:00 - 12:00 GESTASYONEL DİYABET PANELİ
  Oturum Başkanları: Nevin Dinççağ, Esen Akbay
  11:00 - 11:25 GDM’de maternal ve neonatal problemler
  Erman Çakal
  11:25 - 11:50 HAPO sonrası GDM tarama, tanı ve tedavisinde neler değişti?
  Seyfullah Kan
  11:50 - 12:00 Tartışma
  12:00 - 13:00 UYDU SEMPOZYUMU - 1
  Oturum Başkanı: Ahmet Kaya
    Elindeki güce güven
  Zeynep Oşar Siva
  13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
  13:00 - 14:00 POSTER SUNUMLAR
  Oturum Başkanı: Süleyman İpekçi
    PS-01 : Perioperatif nondiyabetik hastalarda hiperglisemi yönetimi
  Sevil Yiğit
    PS-02 : Tip 2 diabetes mellitus tanılı hastalarda nonalkolik yağlı karaciğer hastalığının hipertansiyon ile ilişkisinin değerlendirilmesi
  Tuğba Kahraman Denizhan, Ahmet Kaya
    PS-03 : Serumda vitamin D / ürik asit oranı tip 2 diabetes mellituslu hastalarda kan şekeri regülasyonu ile ilişkili olabilir mi?
  Burçin M. Atak Tel, Celal Civil
    PS-04 : Metformin kullanan ya da diğer oral antidiyabetik ilaçlarla tedavi edilen tip 2 diyabetik bireylerde serum vitamin B12 düzeylerinin karşılaştırılması
  Pınar Çağlar İpek, Merve Çetin, Ebru Kartal, Cansu Çağlar
  14:00 - 14:40 KONFERANS
  Oturum Başkanı: Zeynep Oşar Siva
    Tip 2 diyabette glisemik indeks ve diyet kalitesinin glisemik kontrole etkisi
  Mehmet Pala
  14:40 - 15:40 UYDU SEMPOZYUMU - 2
  Tip 2 diyabetin artan / yeni komplikasyonu:
  Diyabetik yağlı karaciğer

  Oturum Başkanı: Zeynep Oşar Siva
    Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı tanı kriterleri
  Yusuf Yılmaz
    Diyabetik yağlı karaciğer: Etyopatogenez ve tedavisi
  Ahmet Kaya
  15:40 - 16:00 Kahve Molası
  16:00 - 17:30 PRİMER KORUNMA PANELİ
  Oturum Başkanları: Hasan İlkova, Mustafa Kulaksızoğlu
  16:00 - 16:25 Çok yemek yeme çocuklukta kazanılan bir bağımlılık mı?
  Fatih Çetin
  16:25 - 16:50 Metformin ve mikrobiyota
  Filiz Ekşi Haydardedeoğlu
  16:50 - 17:15 Prediyabet ve mikrovasküler komplikasyonlar
  Eren Gürkan
  17:15 - 17:30 Tartışma
  17:30 - 19:00 TİP 1 DİYABET PANELİ
  Oturum Başkanları: Levent Kebapcılar, Kamile Gül
  17:30 - 17:55 Adacık transplantasyonunda güncel sorunlar ve kök hücre tedavileri
  Kamile Gül
  17:55 - 18:20 Tip 1 diyabette glukojen hepatopatisi
  Kadriye Aydın
  18:20 - 18:45 Tip 1 diyabetin tedavisinde “distal teknolojiler”
  Şerife Mehlika Kuşkonmaz
  18:45 - 19:00 Tartışma
  19:00 Akşam Yemeği
 • » 9 Mart 2019, Cumartesi (3. Gün)
  08:30 - 09:20 SÖZLÜ SUNUM OTURUMU - 2
  Oturum Başkanları: Metin Arslan, Melek Eda Ertörer
  08:30 - 08:40 SS-06: Obezitenin tanımlanmasında kullanılan parametrelerin etkinliği: Yeni yöntem boyun çevre ölçümü
  Güzin Tümer, Özlem Terzi
  08:40 - 08:50 SS-07: Diyabetik hastalarda nefropati ile miyokard performans indeksi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
  Yaşar Turan
  08:50 - 09:00 SS-8: Gestasyonel diyabet ve tip 2 diyabet patogenezinde kahverengi yağ doku ve kemik metabolizmasının rolü ve birbirleriyle ilişkisi
  Özlem Zeynep Akyay
  09:00 - 09:10 SS-9: ANP ve hsCRP'nin diyabetin mikrovasküler komplikasyonları arasındaki ilişkisi
  Pınar Karakaya
  09:10 - 09:20 SS-10: Diabetes mellitus ve neden olduğu retinopati şiddetinin pupil dilatasyonuna etkilerinin değerlendirilmesi
  Veysel Cankurtaran
  09:20 - 10:00 TARTIŞMALI VAKALAR OTURUMU - 2
  Oturum Başkanları: Fırat Bayraktar, Ramazan Sarı
    Vaka 3 ve 4
  Cem Onur Kıraç
    Tartışmacılar:
  Hakan Sarı
  İlknur Barlas
  Umut Karabay
  Nurten Atlılar
  Özge Eskiocak
  Mehtap Okumuş
  Seyfettin Kar
  Hüseyin Mullaoğlu
  Sedat Gözel
  Sami Yılmaz
  Müge Özsan
  Neşe Bülbül
  Çiğdem Öztürk
  Hazel Biliz Çağlar
  Feyyaz Bay
  Damla Demir
  Özlem Doğru
  Ümran Gezici Güneş
  10:00 - 11:30 DİYABETİK KOMPLİKASYONLAR PANELİ
  Oturum Başkanları: Mustafa Kemal Balcı, Mustafa Araz
  10:00 - 10:25 Nöroiskemik diyabetik ayak yarasından korunma
  Elif Turan
  10:25 - 10:50 Diyabetle ilişkili hematolojik değişiklikler
  Gülay Şimşek Bağır
  10:50 - 11:15 Diyabette ilaca bağlı hipoglisemiye yaklaşım
  Ramazan Gen
  11:15 - 11:30 Tartışma
  11:30 - 12:00 Kahve Molası
  12:00 - 13:00 UYDU SEMPOZYUMU - 3
  Oturum Başkanı: Zeynep Oşar Siva
    Kilo yönetiminde yeni güç
  Okan Bakıner
  13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
  14:00 - 15:50 DİYABET TEDAVİSİ PANELİ
  Oturum Başkanları: Hasan Ali Altunbaş, Fuat Şar
  14:00 - 14:25 Doktor ve hastada psikolojik insülin direnci ve çözümler
  Soner Cander
  14:25 - 14:50 Akut ve ciddi kalori kısıtlaması tip 2 diyabette kür sağlar mı?
  Özen Öz Gül
  14:50 - 15:15 Diyabette metabolik cerrahi ne zaman?
  Volkan Demirhan Yumuk
  15:15 - 15:40 Tip 2 diyabette lipotoksisite tedavisi
  Semin Fenkçi
  15:40 - 15:50 Tartışma
  15:50 - 16:10 Kahve Molası
  16:10 - 16:55 KONFERANS
  Oturum Başkanı: Yüksel Altuntaş
    Diyabette kemik hastalığı başka bir mikrovasküler komplikasyon mu?
  Levent Kebapcılar
  16:55 - 17:35 SÖZLÜ SUNUM OTURUMU - 3
  Oturum Başkanları: Semin Fenkçi, Ramazan Gen
  16:55 - 17:05 SS-11: Diyabetik ve nondiyabetik kronik böbrek hastalıklarında kardiyovasküler risk belirteçlerinin değerlendirilmesi
  Süleyman Karaköse, Melia Karaköse
  17:05 - 17:15 SS-12: Serum D vitamini düzeyinin insülin direncine etkisi
  Eren Gürkan
  17:15 - 17:25 SS-13: Bir aile sağlığı merkezine başvuran bireylerin diyabet risklerinin yeme alışkanlıkları ve sağlık okuryazarlığı ile ilişkisinin değerlendirilmesi
  Bircan Ulaş Kadıoğlu, Pınar Soylar
  17:25 - 17:35 SS-14: Tip 2 diabetes mellitusu olan obezite hastasında obezite tedavisi diyabeti de tedavi edebilir: Bir vaka örneği
  Feray Akbaş, Hanife Usta Atmaca
  17:35 - 18:05 TARTIŞMALI VAKALAR OTURUMU - 3
  Oturum Başkanları: Volkan Demirhan Yumuk, Süleyman İpekçi
    Vaka 5 ve 6
  Tuğba Arkan
    Tartışmacılar:
  Gülçin Seyman Özdemir
  Gülbin Seyman Çetinkaya
  Sevil Yiğit
  Esra Kiriktir
  Turgay Kutlu
  Vusal Sadıkhov
  Esra Oflazoğlu
  Olgun Karakılıç
  Seyhan Erol
  Şükran Akdağ
  Muzaffer Akkkan
  Muhammed Emin Ergin
  Güner Akgüner
  İlknur Şahin
  Hilmi Kahan
  Pınar Döner
  18:05 KAPANIŞ
  19:00 Akşam Yemeği
             


 
LookUs & Online Makale