Untitled Document

ANA KONULAR

 • Hangi hastaya hangi insülin?
 • MAFLD neden mi, sonuç mu?
 • Tip 2 diyabette ilk seçenek metformin; sonra neye göre hangi OAD?
 • Diyabete bağlı böbrek hastalığında diyabet yönetimi
 • Koroner arter hastası olan diyabetik hastada diyabet yönetimi
 • Güncel insülinler ve gelecekte ne var?
 • İnkretin bazlı tedaviler nereye evrilecek?
 • Diyabetik kardiyomiyopati; etiyopatogenez ve tedavisi
 • Diyabetik hastada Covid-19 yönetimi?
 • Diyabetin konuşulmayan kronik komplikasyonu: Cinsel işlev bozuklukları
 • Diyabetik gebe ve gestasyonel diyabette tanı ve izlem kriterleri
 • Diyabetin etyo-patogenezinde stres
 • Telemedicine ; diyabette tanı ve tedavisinde yeri
 • Diyabetik dislipidemi ve tedavi seçenekleri
 • Metabolik cerrahi: Kısa ve uzun dönemsonuçları ve takip kriterleri.
 • Oral antidiyabetikler: Güncelleme
 • Diyabetik nöropati ve tedavi seçenekleri